History

ประวัติ

1978

ก่อตั้ง บริษัท เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ขึ้นที่เมืองโอซากา (ทุนจดทะเบียน 12 ล้านเยน)

1985

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านเยน

1988

เริ่มติดต่อกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1989

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 176 ล้านเยน โดยบริษัท เอิร์ธ เคมิคัล จำกัด และ บริษัท โอซูกา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด

1990

เริ่มติดต่อกับมหาวิทยาลัยพยาบาลสแตนฟอร์ด เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1995

ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก Health Enterprise Foundation ประเทศญี่ปุ่น

1996

ขึ้นทะเบียน ESCO 641 (เครื่องดักแมลงด้วยเครื่องกำเนิดคลื่นเสียง)

1997

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (แผนกพัฒนา)

1999

ขึ้นทะเบียน ESCO BR System (เครื่องไล่นกด้วยระบบไฟฟ้าช๊อต โดยใช้แบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ )

2000

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (สำนักงานใหญ่)

2001

ยอดขายต่อปีอยู่ที่ 10,000 ล้านเยน

2003

เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ระบบสุขาภิบาลอาหารของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2004

ก่อตั้ง บริษัท เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

2005

สำนักงานใหญ่ย้ายจากโอโซก้า มาโตเกียว

2006

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 296 ล้านเยน

2007

ยอดขายต่อปีอยู่ที่ 15,000 ล้านเยน

2009

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ศูนย์ครอบคลุมการทดสอบและวิเคราะห์)
ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ Rapicom (ตรวจหาแหล่งปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็วโดยจุลินทรีย์)

2012

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ทุกสาขา)

2015

ยอดขายต่อปีอยู่ที่ 20,000 ล้านเยน

2016

ก่อตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมไซโตะ (Saito) ก่อตั้ง บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ก่อตั้ง บริษัท เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย