Container, Packaging & Printing Factories

การจัดการด้านสุขอนามัยที่โรงงานบรรจุภัณฑ์

ระดับที่ต้องการของการจัดการด้านสุขอนามัย ในโรงงานแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น และวิธีการใช้งานของลูกค้า ในบางกรณี ไม่เพียงแต่ต้องควบคุมสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจุลินทรีย์ด้วย จำเป็นต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อน และจัดการให้มีประสิทธิภาพ การจัดการแมลงและสัตว์พาหะ, เส้นผม, เส้นขน, อนุภาคเล็กๆ และเชื้อรา ต้องจัดการอย่างกว้างขวาง และทั่วไป

 • Container image1
 • Container image2

บริการของเรา

 • ดูแลด้านระบบการจัดการสุขาภิบาล ระบบการจัดการตามหลัก HACCP ระบบการจัดการตามหลัก GMP
 • ดูแลด้านการรับรองมาตรฐาน ISO
 • ดูแลด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของลูกค้าของคุณ
 • การตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นต้น ตัวอย่าง เช่น เชื้อราในอากาศ, ฝุ่นในอากาศ, อุณหภูมิและความชื้น, ความแตกต่างของความดันอากาศ, ความเข้มของแสง หรือคลื่นความถี่ของแสง, ไฟฟ้าสถิต และภาพความร้อน เป็นต้น
 • ทดสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต และตัวพนักงาน
 • จำแนกสิ่งแปลกปลอม
 • การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
 • การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะตรวจนับแมลง และหนู / การกำจัด พร้อมมาตรการการป้องกัน
 • จำหน่ายอุปกรณ์ดักจับแมลงหลายชนิด
 • การฝึกอบรมด้านการจัดการสุขอนามัยที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และหน้าที่ ของพนักงานโดยเฉพาะ
 • การสุขาภิบาลเฉพาะของสภาพแวดล้อมการผลิตการล้างพื้น / ทำความสะอาดพื้นที่สูง เป็นต้น
 • การสุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศ, ท่อส่งแอร์ และระบบดูดอากาศ
 • การสุขาภิบาลระบบท่อระบายน้ำ
 • ชุดยูนิฟอร์มให้เช่า
 • เคลือบสารป้องกันเชื้อรา
 • การสุขาภิบาล
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตทำความสะอาด, สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับการสุขาภิบาล
 • จำหน่ายสินค้าสำหรับสุขาภิบาล ยูนิฟอร์ม / หมวก / ผ้าปิดปาก / ถุงมือ