สมัคงาน

บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกในเครือบริษัท โอซูก้า กรุ๊ป ให้บริการที่น่าประทับใจแก่สังคม และให้ความสำคัญกับสุขภาพ, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ และสังคมมากที่สุด
นโยบายของบริษัท คือ การมีส่วนร่วมในสังคมด้วย "การจัดการสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ“
คุณต้องการที่จะเข้าร่วมกับบริษัทของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของเรา, รู้สึกว่าคุ้มค่า และเป็นผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่

Recruit Image
1
สมัครผ่านเว็บไซต์นี้

|

2
สัมภาษณ์งานครั้งที่ 1
(ส่งประวัติการทำงานและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น)

|

3
สัมภาษณ์งานครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย)

|

4
การตัดสินใจอย่างไม่เป็นทางการ

สมัคงาน

พนักงานขายเทคนิค (Technical sales staff)

  • จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอก กีฏวิทยา จุลชีววิทยา ฯลฯ )
  • มีทักษะทั้งด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสนทนา

ผู้ช่วยพนักงานขาย (Sales support staff )

  • จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอก กีฏวิทยา จุลชีววิทยา ฯลฯ )
  • มีทักษะทั้งด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสนทนา

พนักงานบัญชี (Accounting staff )

  • พนักงานบัญชี (Accounting staff )